Toate analizele, ideile, deciziile și calculele bugetare vizează, în final, producția unor bunuri fizice, palpabile. De aceea, procesarea mostrelor, efectuarea machetelor şi testarea prototipurilor sunt o etapă extrem de importantă în multe proiecte. Este prima formă de materializare a respectivelor dorinţe şi angajamente (noţiuni teoretice).<>


  • permite testarea
  • asigură realismul deciziilor
  • facilitează percepția corectă a rezultatelor finale